Skuteczna, bezpieczna i bezbolesna!

Fala uderzeniowa - zabiegi w BlueBall

W ostatnich latach, systemy urządzeń do terapii falą uderzeniową stały się „złotym standardem” jako proces wspomagający leczenie pacjentów z określonymi dolegliwościami bólowymi. Tam gdzie terapeuta nie jest w stanie zaingerować w sposób bezpośredni, pomocne są mu wszelkie nieinwazyjne metody leczenia, które mogą oddziaływać bezpośrednio na zmienioną wszelkimi urazami tkankę miękką. Metoda terapii falą uderzeniową, dedykowana jest w leczeniu uciążliwych zmian chorobowych i pourazowych wszelkich narządów ruchu, oraz doskonale łagodzi przewlekłe, podostre i ostre zespoły bólowe.

Dlaczego fala uderzeniowa?

Terapia falą uderzeniową jest nowoczesną metodą leczniczą, która wykorzystuje energię z fali akustycznej, wytwarzaną pod bardzo wysokim ciśnieniem w bardzo krótkim czasie w specjalnie przeznaczonym do tego aparacie. Fala uderzeniowa cechuje się niezwykle gwałtownym wzrostem amplitudy ciśnienia: 50–100 MPa.

Jak działa fala uderzeniowa?

Urządzenie, za pośrednictwem specjalnej głowicy, generuje impulsy przenikające do ciała przez głębokie warstwy skóry. Dzięki ich zogniskowaniu, fala trafia precyzyjnie w miejsce bólu rozpoczynając stymulację, która wytwarza  zdrowe komórki, uwalniając jednocześnie więcej substancji niezbędnych do regeneracji.

Czy to korzystne?

Zabiegi falą uderzeniową powodują przyśpieszenie procesu zdrowienia poprzez pobudzenie cyrkulacji krwi oraz stymulację metabolizmu. Powodują one mikrourazy tkanek oraz stres komórkowy, po którym ciało inicjuje proces gojenia, czyli odnowę komórkową. Ponadto, fala uderzeniowa wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu, rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów oraz zmniejszenie napięcia mięśni.

Leczenie które pomogło wielu pacjentom

Metoda potwierdzana badaniami

Tendinopatię stawu łokciowego rozpoznano u 135 pacjentów. Spośród nich, 117 pacjentów było leczonych falami uderzeniowymi (67 mężczyzn i 50 kobiet), a 18 pacjentów stanowiło grupę kontrolną (7 mężczyzn i 11 kobiet). 48% całej próby było w grupie wiekowej 40-49 lat, a 27% w grupie wiekowej 50-59 lat. 83% grupy poddano 3 zabiegom fali uderzeniowej, a 9% 4 zabiegom fali uderzeniowej.

Średnia zgłaszanych dolegliwości bólowych, upośledzenia funkcjonalnego i pogorszenia jakości życia zmniejszyła się z 1,99, 1,79 i 2,17 punktu przed leczeniem do odpowiednio 0,10, 0,10 i 0,83 punktu po leczeniu falą uderzeniową.

Tak więc, wyniki wykazały znaczącą poprawę w zakresie bólu, funkcjonalności i jakości życia (p<0,001). Wyniki te były jeszcze bardziej wyraźne po czterotygodniowej obserwacji (p<0,001). Odpowiednio, pacjenci w grupie kontrolnej wykazali znaczącą redukcję, a tym samym poprawę, we wszystkich badanych parametrach po leczeniu, ale w 4-tygodniowej obserwacji, wyniki w grupie z falą uderzeniową były znacznie lepsze w porównaniu z grupą kontrolną zarówno po leczeniu, jak i w 4-tygodniowej obserwacji.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6029898/

Nie potrzebujesz skierowania od lekarza. Zadzwoń do nas.

Czy to bezpieczne?

Zaletą terapii falą uderzeniową jest to, że może być stosowana wspomagająco przy wielu różnych zabiegach i nie ma żadnego negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Krzysztof Olech
Fizjoterapeuta BlueBall
Rekomendowana i bezbolesna metoda leczenia

Korzyści z zabiegu falą uderzeniową

Fala uderzeniowa jest skuteczną terapią na poniższe dolegliwości:
• Ostrogi piętowe i ból pięty
• Zapalenie powięzi podeszwowej stopy
• Ból ścięgna Achillesa
• Łokieć tenisisty – ból nadkłykcia bocznego kości ramiennej
• Łokieć golfisty – ból nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
• Ból barków – leczenie stożka rotatorów
• Ból w okolicy bioder
• Kolano skoczka – ból ścięgien rzepki
• Zespół mięśnia piszczelowego przedniego – shin splints
• Punkty spustowe – bolesne punkty tkanek miękkich
• Zwapnienia w obszarze mięśni oraz tkanek miękkich stawów
• Zespoły bólowe i przeciążeniowe narządu ruchu

Jest skuteczna. Szybko potrafi zlikwidować ból przewlekły tkanek miękkich i stawów

Zmniejsza stan zapalny tkanek miękkich oraz ich zmiany zwyrodnieniowe

Potrafi bardzo szybko zniwelować przewlekły ból nawet u osób w zaawansowanym wieku

Jest wykorzystywana jako skuteczny zabieg leczniczy w zawodowym sporcie

Fala uderzeniowa może zapobiegać potrzebie stosowania iniekcji sterydowych czyli tzw. blokad, które nie jest obojętne na nasz organizm

Fala uderzeniowa pozostaje jednym z bardziej innowacyjnych zabiegów rehabilitacyjnych

Znajduje zastosowanie w najlepszych ośrodkach rehabilitacji na świecie

Koszt zabiegu jest niewielki w stosunku do rezultatów

Osiągamy 91% trafnych rekomendacji

Umów się na zabieg falą

Fala uderzeniowa | 1 Zabieg
50 pln
Fala uderzeniowa | 6 Zabiegów
270 pln
 
 
 

Jeśli po naszej rekomendacji do zabiegu nie odczujesz poprawy po 10 sesjach, zwrócimy Ci połowę kosztów!